Název projektu: Hlídárna - komunitní hlídání dětí

Program podpory: 2. Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území MČ Praha 3 nebo občanům MČ Praha 3
Žadatel: My.Aktivity o.p.s. (24191345)

Schválená podpora celkem: 5 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 5 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 5 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 5 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 5 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
13. 1. 2022
My.A_22HV71007_výtvarné potřeby
Příloha č.42454
Příloha č.42455
518,00 Kč
518,00 Kč
2
28. 1. 2022
My.A_22HV71008_Lepící tyčinky
Příloha č.42460
Příloha č.42461
232,00 Kč
232,00 Kč
3
27. 5. 2022
My.A_22HV71045_výtvarné potřeby
Příloha č.42466
Příloha č.42467
629,00 Kč
629,00 Kč
4
30. 8. 2022
My.A_22HV71065_výtvarné potřeby
Příloha č.42474
Příloha č.42475
2 093,00 Kč
2 093,00 Kč
5
23. 8. 2022
My.A_22HV71064_úklidové práce
Příloha č.42484
Příloha č.42485
3 600,00 Kč
1 528,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
42454
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
176,96 KB
42455
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
56,97 KB
42460
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
222,97 KB
42461
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
57,52 KB
42466
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
208,1 KB
42467
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
57,08 KB
42474
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
504,64 KB
42475
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
56,89 KB
42484
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
348,27 KB
42485
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
56,97 KB
52597
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
20,33 KB
52598
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
463,29 KB
59790
Kroužky+od+narození+až+do+školky+-+pro+komunitu+rodičů+Prahy+3+na+rodičovské+dovolené (1).docx
Anonymizovaná příloha
3,11 KB
59791
Inkedletacek_ws.jpg
Anonymizovaná příloha
755,1 KB