Název projektu: Dráhová kola pro školáky

Program podpory: 2. Podpora sportu pro širokou veřejnost (nevýkonnostní sport)
Žadatel: Tělovýchovná jednota KOVO, z.s. (00541753)

Schválená podpora celkem: 50 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 50 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 50 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 50 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 50 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
16. 3. 2022
dráhová kola Miche
Příloha č.49129
Příloha č.49130
42 742,00 Kč
42 742,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
2
9. 6. 2022
rám, řidítka, kliky
Příloha č.49135
Příloha č.49136
Příloha č.59863
13 000,00 Kč
7 258,00 Kč
0,00 Kč
5 742,00 Kč
Celkem
55 742,00 Kč
50 000,00 Kč
0,00 Kč
5 742,00 Kč
Podíl
100.00 %
89.70 %
0.00 %
10.30 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
49163
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva s dokladem o publicitě
269,85 KB
59758
Závěrečná+zpráva.pdf
Anonymizovaná příloha
269,85 KB