Název projektu: Síla hudby překoná vše 2022

Program podpory: 1. Alternativní a profesionální kulturní projekty
Žadatel: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (70892946)

Schválená podpora celkem: 70 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 70 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 70 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 70 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 70 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
15. 8. 2022
Ubytování a stravování sboru a doprovázejících osob
Příloha č.41069
Příloha č.41070
429 896,84 Kč
70 000,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
41069
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
679,71 KB
41070
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
67,27 KB
41071
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
25,27 KB
41154
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
6,86 MB
41419
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
2,18 MB
62076
Závěrečná+zpráva_Síla+hudby_2022 (1).pdf
Anonymizovaná příloha
6,87 MB