Název projektu: Příměstské tábory 2022

Program podpory: 2. Prázdninová činnost
Žadatel: Junák - český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, z. s. (61387941)

Schválená podpora celkem: 40 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 40 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 40 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 40 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 40 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
18. 7. 2022
Nákup Makro, materiál pro PT
Příloha č.39827
Příloha č.39828
11 365,00 Kč
1 629,00 Kč
0,00 Kč
9 736,00 Kč
2
19. 7. 2022
Talíře, misky
Příloha č.39829
Příloha č.39830
1 151,00 Kč
1 151,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
3
21. 7. 2022
Vstupné Aquapark
Příloha č.39836
Příloha č.39837
4 790,00 Kč
4 790,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
4
22. 7. 2022
Nákup Pe-Mi ceny hračky
Příloha č.39842
Příloha č.39830
455,00 Kč
455,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
5
22. 7. 2022
Nákup Pe-Mi ceny hračky
Příloha č.39847
Příloha č.39830
457,00 Kč
457,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
6
25. 7. 2022
Nákup Makro, materiál pro PT
Příloha č.39854
Příloha č.39855
8 304,00 Kč
1 147,00 Kč
0,00 Kč
7 157,00 Kč
7
27. 7. 2022
Tonery do tiskárny
Příloha č.39858
Příloha č.39855
4 498,00 Kč
4 498,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
8
27. 7. 2022
Jízdenky MHD
Příloha č.39859
Příloha č.39860
600,00 Kč
600,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
9
18. 8. 2022
Vstupné Planetarium
Příloha č.39863
Příloha č.39864
5 699,00 Kč
5 699,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
10
19. 8. 2022
Proplacení jízdného
Příloha č.39865
Příloha č.39864
335,00 Kč
221,00 Kč
0,00 Kč
114,00 Kč
11
22. 8. 2022
Nákup Makro, materiál pro PT
Příloha č.39866
Příloha č.39867
11 698,00 Kč
301,00 Kč
0,00 Kč
11 397,00 Kč
12
25. 8. 2022
Vstupné Petřínská rozhledna
Příloha č.39868
Příloha č.39869
1 800,00 Kč
1 800,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
13
26. 8. 2022
Tonery do tiskárny
Příloha č.39870
Příloha č.39871
4 189,00 Kč
4 189,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
14
27. 8. 2022
Nákup Makro, materiál pro PT
Příloha č.39872
Příloha č.39871
7 390,00 Kč
4 466,00 Kč
0,00 Kč
2 924,00 Kč
15
7. 8. 2022
Nákup Makro, materiál pro PT
Příloha č.39873
Příloha č.39874
9 009,00 Kč
535,00 Kč
0,00 Kč
8 474,00 Kč
16
11. 8. 2022
Vstupné Planetarium
Příloha č.39875
Příloha č.39874
6 533,00 Kč
6 533,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
17
18. 9. 2022
Vysavač
Příloha č.39876
Příloha č.39877
1 529,00 Kč
1 529,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Celkem
79 802,00 Kč
40 000,00 Kč
0,00 Kč
39 802,00 Kč
Podíl
100.00 %
50.12 %
0.00 %
49.88 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
39878
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
212,26 KB
39879
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
203,88 KB
59908
Zaver_zprava_primestske_23.pdf
Anonymizovaná příloha
207,35 KB
59909
Doklad_public_4pvs_23.pdf
Anonymizovaná příloha
212,26 KB