Název projektu: Včelařský kroužek při 4. přístavu

Program podpory: 4. Ekologická výchova, vzdělávání dospělých, tvorba vzdělávacích materiálů
Žadatel: Junák - český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, z. s. (61387941)

Schválená podpora celkem: 10 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 10 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 10 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 10 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 10 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
6. 6. 2022
Kombinézy pro včelařský kroužek
Příloha č.39707
Příloha č.39708
4 862,00 Kč
3 000,00 Kč
0,00 Kč
1 862,00 Kč
2
12. 6. 2022
Rámkové krmítko a včelařská bunda
Příloha č.39709
Příloha č.39710
7 264,00 Kč
7 000,00 Kč
0,00 Kč
264,00 Kč
Celkem
12 126,00 Kč
10 000,00 Kč
0,00 Kč
2 126,00 Kč
Podíl
100.00 %
82.47 %
0.00 %
17.53 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
39711
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
212,26 KB
39713
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
197,23 KB
59906
Zaver_zprava_vcely_23.pdf
Anonymizovaná příloha
202,85 KB
59907
Doklad_public_4pvs_23.pdf
Anonymizovaná příloha
212,26 KB