Název projektu: Činnost spolku Krasomil na Praze 3 pro rok 2022

Program podpory: 3. Lokální kulturní akce a projekty
Žadatel: Krasomil, z.s. (07491948)

Schválená podpora celkem: 10 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 10 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 10 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 10 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 10 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
10. 5. 2022
fotodokumentace
Příloha č.38825
Příloha č.38826
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
2
10. 5. 2022
honorář za hudební vystoupení
Příloha č.38854
Příloha č.38837
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
3
1. 6. 2022
honorář za autorské čtení
Příloha č.38838
Příloha č.38839
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
4
21. 7. 2022
Produkce
Příloha č.38843
Příloha č.38844
2 000,00 Kč
2 000,00 Kč
27. 4. 2022
tisk, kopírování
Příloha č.57075
Příloha č.57076
1 442,00 Kč
1 000,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
38825
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
246,09 KB
38826
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,81 KB
38854
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
247,69 KB
38837
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,5 KB
38838
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
263,62 KB
38839
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,57 KB
38843
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
160,09 KB
38844
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,38 KB
38855
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
2,83 MB
38913
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
92,25 KB
38914
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
92,25 KB
42510
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
310,39 KB
57075
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
92,25 KB
57076
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
92,17 KB
59879
Závěrečná+zpráva_Krasomil_činnost+spolku+na+Praze+3.pdf
Anonymizovaná příloha
315,76 KB