Název projektu: Semináře zaměřené na posílení finanční gramotnosti dětí navštěvujících základní školy na Praze 3

Program podpory: 3. Jednorázové akce
Žadatel: REMEDIUM Praha o.p.s. (68403186)

Schválená podpora celkem: 20 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 20 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 20 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 20 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 20 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
26. 2. 2022
nájemné - kancelář příprava a koordinace seminářů
Příloha č.37796
Příloha č.37797
Příloha č.53669
Příloha č.53790
Příloha č.53791
Příloha č.53792
19 733,00 Kč
5 000,00 Kč
2
7. 12. 2022
Mzda
Příloha č.37800
Příloha č.37801
23 060,00 Kč
6 727,00 Kč
3
15. 12. 2022
sociální pojištění
Příloha č.37804
Příloha č.37805
102 586,00 Kč
1 668,00 Kč
4
15. 12. 2022
zdravotní pojištění
Příloha č.37806
Příloha č.37807
29 498,00 Kč
605,00 Kč
5
7. 12. 2022
DPP
Příloha č.37812
Příloha č.37813
Příloha č.53670
6 000,00 Kč
6 000,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
36777
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
1,64 MB
36778
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
314,31 KB
37796
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
898,62 KB
37797
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,06 KB
37800
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
1,57 MB
37801
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,35 KB
37804
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
71,51 KB
37805
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,12 KB
37806
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
65,76 KB
37807
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,2 KB
37812
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
64,96 KB
37813
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,98 KB
40228
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
451,1 KB
53669
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
14,55 KB
53670
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,19 KB
53790
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
1,78 MB
53791
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
898,62 KB
53792
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
366,55 KB
59652
potvrzení+o+semináři.pdf
Anonymizovaná příloha
317,57 KB
62202
závěrečná+zpráva+2022.pdf
Anonymizovaná příloha
456,85 KB