Název projektu: Sociálně terapeutická dílna – Café MARTIN

Program podpory: 1. Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Žadatel: Centrum MARTIN o.p.s. (22814655)

Schválená podpora celkem: 11 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 11 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 11 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 11 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 11 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
12. 5. 2022
mzda sociální pracovník
Příloha č.53267
Příloha č.53268
36 462,00 Kč
11 000,00 Kč
0,00 Kč
25 462,00 Kč
Celkem
36 462,00 Kč
11 000,00 Kč
0,00 Kč
25 462,00 Kč
Podíl
100.00 %
30.17 %
0.00 %
69.83 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
35793
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
18,39 KB
35797
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
1,45 MB
53269
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
196,81 KB
53270
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
181,71 KB
59811
STD-Zpráva+o+realizaci.docx
Anonymizovaná příloha
18,39 KB
59812
Plakát+Praha+3 (1).pdf
Anonymizovaná příloha
1,45 MB