Název projektu: Sociální rehabilitace - Vzdělání a praxe pro vstup na trh práce pro osoby s mentálním postižením

Program podpory: 1. Individuální podpora služeb lokálního významu – síť služeb
Žadatel: Centrum MARTIN o.p.s. (22814655)

Schválená podpora celkem: 57 400,00 Kč
Vyplacená podpora: 57 400,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 57 400,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 57 400,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 57 400,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
14. 6. 2022
mzda sociální pracovník
Příloha č.53264
Příloha č.53265
32 041,00 Kč
32 041,00 Kč
13. 7. 2022
mzda sociální pracovník
Příloha č.53266
Příloha č.53265
32 122,00 Kč
25 359,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
35792
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
18,98 KB
35796
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
1,45 MB
53264
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
1,26 MB
53265
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
75,25 KB
53266
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
198,81 KB
59803
SR-Zpráva+o+realizaci.docx
Anonymizovaná příloha
18,98 KB
59804
Plakát+Praha+3.pdf
Anonymizovaná příloha
1,45 MB