Název projektu: Amelie občanům MČ Praha 3

Program podpory: 2. Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území MČ Praha 3 nebo občanům MČ Praha 3
Žadatel: Amelie, z.s. (27052141)

Schválená podpora celkem: 3 500,00 Kč
Vyplacená podpora: 3 500,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 3 500,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 3 500,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 3 500,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
2. 8. 2022
Hrubá mzda DPP
Příloha č.35270
Příloha č.35271
2 250,00 Kč
750,00 Kč
2
11. 10. 2022
Hrubá mzda HPP
Příloha č.35272
Příloha č.35273
24 450,00 Kč
1 405,00 Kč
3
11. 10. 2022
ODVODY HPP SOCIAL
Příloha č.35274
Příloha č.35275
6 064,00 Kč
349,00 Kč
4
11. 10. 2022
ODVODY HPP ZDRAV
Příloha č.35276
Příloha č.35277
2 200,00 Kč
126,00 Kč
5
7. 12. 2022
Hrubá mzda DPP
Příloha č.35278
Příloha č.35279
Příloha č.55903
2 250,00 Kč
870,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
35270
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
17,07 KB
35271
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,53 KB
35272
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
17,35 KB
35273
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,98 KB
35274
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
17,42 KB
35275
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,5 KB
35276
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
17,4 KB
35277
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,43 KB
35278
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
17,04 KB
35279
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,64 KB
35336
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva s dokladem o publicitě
950,99 KB
35350
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
18,79 KB
55903
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,4 KB
59850
MČ+P3+-+Závěrečná+zpráva+2022.pdf
Anonymizovaná příloha
953,13 KB