Název projektu: Letní příměstský tábor v MŠ Paleček 2022

Program podpory: 2. Prázdninová činnost
Žadatel: Mateřská škola Paleček o.p.s. (24242594)

Schválená podpora celkem: 114 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 114 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 114 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 114 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 114 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
16. 8. 2022
DPP
Příloha č.36890
Příloha č.36891
6 120,00 Kč
6 120,00 Kč
2
16. 8. 2022
srážková daň
Příloha č.36890
Příloha č.36891
1 080,00 Kč
1 080,00 Kč
3
15. 9. 2022
DPP
Příloha č.36890
Příloha č.36896
3 060,00 Kč
3 060,00 Kč
4
15. 9. 2022
srážková daň
Příloha č.36890
Příloha č.36896
540,00 Kč
540,00 Kč
5
15. 9. 2022
DPP
Příloha č.36901
Příloha č.36896
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
6
15. 9. 2022
DPP
Příloha č.36904
Příloha č.36896
7 650,00 Kč
7 650,00 Kč
7
15. 9. 2022
srážková daň
Příloha č.36904
Příloha č.36896
1 350,00 Kč
1 350,00 Kč
8
16. 8. 2022
DPP
Příloha č.36909
Příloha č.36891
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
9
15. 9. 2022
DPP
Příloha č.36909
Příloha č.36896
8 000,00 Kč
8 000,00 Kč
10
16. 8. 2022
DPP
Příloha č.36915
Příloha č.36891
7 650,00 Kč
7 650,00 Kč
11
16. 8. 2022
srážková daň
Příloha č.36915
Příloha č.36891
1 350,00 Kč
1 350,00 Kč
12
15. 9. 2022
DPP
Příloha č.36901
Příloha č.36896
7 905,00 Kč
7 905,00 Kč
13
15. 9. 2022
srážková daň
Příloha č.36901
Příloha č.53754
1 395,00 Kč
1 395,00 Kč
14
15. 9. 2022
DPP
Příloha č.36936
Příloha č.36896
8 450,00 Kč
8 450,00 Kč
15
15. 9. 2022
DPP
Příloha č.36939
Příloha č.36896
9 000,00 Kč
9 000,00 Kč
16
15. 9. 2022
DPP
Příloha č.36967
Příloha č.36896
9 000,00 Kč
9 000,00 Kč
17
16. 8. 2022
DPP
Příloha č.36943
Příloha č.36891
7 650,00 Kč
7 650,00 Kč
18
16. 8. 2022
srážková daň
Příloha č.36943
Příloha č.36891
1 350,00 Kč
1 350,00 Kč
19
15. 9. 2022
DPP
Příloha č.36948
Příloha č.36896
7 650,00 Kč
7 650,00 Kč
20
15. 9. 2022
srážková daň
Příloha č.36948
Příloha č.36896
1 350,00 Kč
1 350,00 Kč
21
15. 9. 2022
DPP
Příloha č.36951
Příloha č.36896
9 000,00 Kč
3 450,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
36890
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
1,21 MB
36891
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
2,18 MB
36896
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
1,41 MB
36901
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
1,16 MB
36904
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
1,26 MB
36909
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
1,22 MB
36915
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
1,21 MB
36936
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
1,13 MB
36939
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
1,18 MB
36943
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
1,18 MB
36948
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
1,87 MB
36951
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
1,16 MB
36967
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
1,12 MB
36969
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
142,72 KB
36971
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
341,8 KB
53754
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
600,81 KB
59957
LPT+2022.jpg
Anonymizovaná příloha
341,8 KB
62073
závěrečná+zpráva (4).pdf
Anonymizovaná příloha
151,46 KB