Název projektu: Comeback

Program podpory: 2. Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území MČ Praha 3 nebo občanům MČ Praha 3
Žadatel: FIXPUNKT Social Business s.r.o. (04847831)

Schválená podpora celkem: 20 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 20 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 20 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 20 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 20 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
31. 10. 2022
Mzda 9/2022
Příloha č.43683
Příloha č.43684
Příloha č.43685
Příloha č.43708
Příloha č.43726
20 549,00 Kč
18 865,00 Kč
2
5. 9. 2022
mzda 8/2022
Příloha č.43686
Příloha č.43687
Příloha č.43688
11 217,00 Kč
1 135,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
43007
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
140,3 KB
43014
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
49,36 KB
43683
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
211,08 KB
43684
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
128,89 KB
43685
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
191,54 KB
43686
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
210,59 KB
43687
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
127,52 KB
43688
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
190 KB
43708
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
1,7 MB
43726
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
157,85 KB
59885
Comeback2022.pdf
Anonymizovaná příloha
140,43 KB
59887
Publicita.pdf
Anonymizovaná příloha
49,36 KB