Název projektu: Podpora provozu sociálně terapeutické dílny Gawain pro lidi s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením

Program podpory: 1. Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Žadatel: Dílna Gawain, z.s. (26604655)

Schválená podpora celkem: 10 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 10 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 10 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 10 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 10 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
4. 11. 2022
Úhrada energie
Příloha č.35241
Příloha č.35242
Příloha č.35251
Příloha č.35261
Příloha č.35262
60 750,00 Kč
10 000,00 Kč
0,00 Kč
50 750,00 Kč
Celkem
60 750,00 Kč
10 000,00 Kč
0,00 Kč
50 750,00 Kč
Podíl
100.00 %
16.46 %
0.00 %
83.54 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
35264
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
442,71 KB
35267
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
763,54 KB
59571
Zpráva+o+realizaci+projektu+Dílna+Gawain.pdf
Anonymizovaná příloha
442,71 KB
59572
Inormační+cedule+k+výročí+20+let.pdf
Anonymizovaná příloha
763,54 KB