Název projektu: Podpora provozu sociálně terapeutické dílny Gawain pro lidi s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením

Program podpory: 1. Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Žadatel: Dílna Gawain, z.s. (26604655)

Schválená podpora celkem: 10 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 10 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 10 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 10 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 10 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
4. 11. 2022
Úhrada energie
Příloha č.35241
Příloha č.35242
Příloha č.35251
Příloha č.35261
Příloha č.35262
60 750,00 Kč
10 000,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
35241
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
450,43 KB
35242
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
440,36 KB
35251
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
112,72 KB
35261
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
75,19 KB
35262
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
280,47 KB
35264
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
442,71 KB
35267
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
763,54 KB
59571
Zpráva+o+realizaci+projektu+Dílna+Gawain.pdf
Anonymizovaná příloha
442,71 KB
59572
Inormační+cedule+k+výročí+20+let.pdf
Anonymizovaná příloha
763,54 KB