Název projektu: Zvířecí svět 2022

Program podpory: 3. Projekty na podporu biodiversity
Žadatel: Zvířecí svět, z.s. (04790944)

Schválená podpora celkem: 10 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 10 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 10 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 10 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 10 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
5
12. 9. 2022
krmivo
Příloha č.52127
Příloha č.52128
1 057,00 Kč
1 057,00 Kč
2. 1. 2022
doklad v 1
Příloha č.58422
Příloha č.58423
732,00 Kč
732,00 Kč
10. 1. 2022
doklad v 2
Příloha č.58424
Příloha č.58425
1 026,00 Kč
1 026,00 Kč
21. 1. 2022
doklad v 8
Příloha č.58426
Příloha č.58427
760,00 Kč
536,00 Kč
17. 2. 2022
doklad v 19
Příloha č.58428
Příloha č.58429
614,00 Kč
614,00 Kč
30. 10. 2022
doklad v 88
Příloha č.58430
Příloha č.58431
1 035,00 Kč
1 035,00 Kč
28. 12. 2022
doklad v 150
Příloha č.58432
Příloha č.58433
98 200,00 Kč
5 000,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
52112
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
140,39 KB
52113
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
11,53 KB
52127
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
1,74 MB
52128
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
114,04 KB
58310
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
393,56 KB
58422
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
202,15 KB
58423
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
93,1 KB
58424
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
170,78 KB
58425
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
95,65 KB
58426
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
93,87 KB
58427
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
94,77 KB
58428
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
67,63 KB
58429
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
104,65 KB
58430
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
120,56 KB
58431
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
86,82 KB
58432
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
173,24 KB
58433
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
97,3 KB
59882
Závěrečná++zpráva++2022.docx
Anonymizovaná příloha
11,53 KB