Název projektu: Terminální hospic ve Starých Bohnicích

Program podpory: 4. Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče
Žadatel: Hospic Štrasburk o.p.s. (61383457)

Schválená podpora celkem: 22 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 22 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 22 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 22 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 22 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
20. 5. 2022
telefonní poplatky ISDN
Příloha č.34537
Příloha č.34538
5 171,89 Kč
5 171,89 Kč
2
20. 7. 2022
telefonní poplatky ISDN
Příloha č.34539
Příloha č.34540
4 885,12 Kč
4 828,11 Kč
3
6. 4. 2022
čistící a desinfekční prostředky
Příloha č.34541
Příloha č.34542
945,00 Kč
352,57 Kč
4
25. 4. 2022
čistící a desinfekční prostředky
Příloha č.34543
Příloha č.34544
1 633,40 Kč
1 633,40 Kč
5
23. 8. 2022
čistící a desinfekční prostředky
Příloha č.34548
Příloha č.34549
10 014,03 Kč
10 014,03 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
34537
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
169,7 KB
34538
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
184,28 KB
34539
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
202,03 KB
34540
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
258,2 KB
34541
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
207,32 KB
34542
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
203,2 KB
34543
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
203,7 KB
34544
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
193,46 KB
34548
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
163,44 KB
34549
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
223,34 KB
37080
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
213,22 KB
37082
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
300,96 KB
59473
Zpráva+o+Projektu+za+2022+P3+_18+01+2023.pdf
Anonymizovaná příloha
210,58 KB
59474
Publicita+P3.jpg
Anonymizovaná příloha
300,96 KB