Název projektu: Živá zahrada 6+1

Program podpory: 1. Zakládání nových zelených ploch a jejich obnova, podpora komunitních zahrad, údržba vzrostlé zeleně
Žadatel: Bytové družstvo vlastníků domu Zvonařova 1296 (47119829)

Schválená podpora celkem: 139 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 139 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 139 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 139 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 139 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
26. 10. 2022
oprava/revitalizace studny + nová pumpa
Příloha č.33579
Příloha č.33602
Příloha č.54335
Příloha č.54336
93 000,00 Kč
93 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
2
26. 10. 2022
výměna ruční pumpy na základě pokynů památkářů
Příloha č.33582
Příloha č.33604
Příloha č.54337
11 000,00 Kč
11 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
3
27. 12. 2022
zahradnické práce v rámci úpravy vnitrobloku
Příloha č.33590
Příloha č.33605
Příloha č.54338
39 930,00 Kč
35 000,00 Kč
0,00 Kč
4 930,00 Kč
Celkem
143 930,00 Kč
139 000,00 Kč
0,00 Kč
4 930,00 Kč
Podíl
100.00 %
96.57 %
0.00 %
3.43 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
35846
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
237,77 KB
35847
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
201,33 KB
59489
Zpráva_dotace_2023_01_15.pdf
Anonymizovaná příloha
246,53 KB
59490
PROJEKT_SPOLUFINANCOVAN+_MČ_Pha_3.pdf
Anonymizovaná příloha
201,33 KB