Název projektu: Živá zahrada 6+1

Program podpory: 1. Zakládání nových zelených ploch a jejich obnova, podpora komunitních zahrad, údržba vzrostlé zeleně
Žadatel: Bytové družstvo vlastníků domu Zvonařova 1296 (47119829)

Schválená podpora celkem: 139 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 139 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 139 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 139 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 139 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
26. 10. 2022
oprava/revitalizace studny + nová pumpa
Příloha č.33579
Příloha č.33602
Příloha č.54335
Příloha č.54336
93 000,00 Kč
93 000,00 Kč
2
26. 10. 2022
výměna ruční pumpy na základě pokynů památkářů
Příloha č.33582
Příloha č.33604
Příloha č.54337
11 000,00 Kč
11 000,00 Kč
3
27. 12. 2022
zahradnické práce v rámci úpravy vnitrobloku
Příloha č.33590
Příloha č.33605
Příloha č.54338
39 930,00 Kč
35 000,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
33579
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
265,45 KB
33582
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
214,95 KB
33590
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
137,9 KB
33602
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
235,15 KB
33604
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
245,29 KB
33605
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
274,52 KB
35846
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
237,77 KB
35847
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
201,33 KB
54335
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
77,48 KB
54336
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
194,17 KB
54337
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
292,17 KB
54338
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
467,04 KB
59489
Zpráva_dotace_2023_01_15.pdf
Anonymizovaná příloha
246,53 KB
59490
PROJEKT_SPOLUFINANCOVAN+_MČ_Pha_3.pdf
Anonymizovaná příloha
201,33 KB