Název projektu: HoSt - podpora sociálně ohrožené rodiny v Praze

Program podpory: 2. Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území MČ Praha 3 nebo občanům MČ Praha 3
Žadatel: HoSt - Home-Start Česká republika, z.ú. (26616190)

Schválená podpora celkem: 10 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 10 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 10 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 10 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 6 417,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 3 583,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
12. 4. 2022
Mzdové náklady

Mzdy 2022/03, hrubá mzda
Příloha č.50838
Příloha č.50839
Příloha č.50840
24 000,00 Kč
2 400,00 Kč
2
12. 4. 2022
Mzdové náklady

Mzdy 2022/03, sociální pojištění
Příloha č.50838
Příloha č.50839
Příloha č.55877
5 952,00 Kč
596,00 Kč
3
12. 4. 2022
Mzdové náklady

Mzdy 2022/03, zdravotní pojištění
Příloha č.50838
Příloha č.50839
Příloha č.55876
2 160,00 Kč
216,00 Kč
4
16. 5. 2022
Mzdové náklady

Mzdy 2022/04, hrubá mzda
Příloha č.50838
Příloha č.50839
23 960,00 Kč
2 396,00 Kč
5
16. 5. 2022
Mzdové náklady

Mzdy 2022/04, sociální pojištění
Příloha č.50838
Příloha č.50839
Příloha č.55877
5 942,08 Kč
594,00 Kč
6
16. 5. 2022
Mzdy 2022/04, zdravotní pojištění
Příloha č.50838
Příloha č.50839
Příloha č.55876
2 156,00 Kč
215,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
50838
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
55,92 KB
50839
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
105,47 KB
50840
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
282,04 KB
50917
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva s dokladem o publicitě
357,38 KB
55876
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
103,75 KB
55877
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
103,53 KB
60099
Písemné+zhodnocení_zpráva+k+vyúčtování_2022.pdf
Anonymizovaná příloha
386,04 KB