Název projektu: Poskytování komplexních služeb osobám s poruchami autistického spektra z MČ Praha 3

Program podpory: 1. Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Žadatel: Národní ústav pro autismus, z.ú. (26623064)

Schválená podpora celkem: 30 300,00 Kč
Vyplacená podpora: 30 300,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 30 300,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 30 300,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 30 300,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
3. 10. 2022
1_In22127 - nájem Libocká
Příloha č.31569
Příloha č.31570
Příloha č.31576
Příloha č.31580
60 000,00 Kč
7 000,00 Kč
2
7. 11. 2022
2_FP22689 - Vodafone - tel. a inern. služby
Příloha č.31572
Příloha č.31573
57 123,17 Kč
3 030,00 Kč
3
13. 10. 2022
3_M2209068 - Mzdové náklady
Příloha č.31574
Příloha č.31575
Příloha č.31577
Příloha č.31578
Příloha č.31579
33 717,60 Kč
20 270,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
31569
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
123,27 KB
31570
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
123,27 KB
31572
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
605,91 KB
31573
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
605,91 KB
31574
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
73,98 KB
31575
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
104,35 KB
31576
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
844,02 KB
31577
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
68,85 KB
31578
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
205,6 KB
31579
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
45,04 KB
31580
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
49,57 KB
31581
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
261,75 KB
31582
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
6,34 MB
59720
ZZ_MČ+Praha+3_ok (1).pdf
Anonymizovaná příloha
263,77 KB
59721
publicita (3).jpg
Anonymizovaná příloha
6,34 MB