Název projektu: PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY NOVÉ TROJKY PRO PŘEDŠKOLÁKY 2022

Program podpory: 2. Prázdninová činnost
Žadatel: NOVÁ TROJKA, z.s. (26594161)

Schválená podpora celkem: 150 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 150 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 150 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 150 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 150 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
19. 5. 2021
pronájem školního pozemku
Příloha č.35198
Příloha č.35199
3 000,00 Kč
3 000,00 Kč
2
8. 8. 2022
mzdové náklady 7-2022
Příloha č.35230
Příloha č.35231
Příloha č.35280
Příloha č.35281
Příloha č.35282
Příloha č.35283
23 706,00 Kč
23 706,00 Kč
3
9. 9. 2022
mzdové náklady 8-2022
Příloha č.35462
Příloha č.35463
Příloha č.35468
Příloha č.35469
Příloha č.35470
Příloha č.35471
Příloha č.35472
Příloha č.35473
Příloha č.35474
Příloha č.35475
Příloha č.35476
Příloha č.35477
Příloha č.35478
123 294,00 Kč
123 294,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
34021
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
1,09 MB
34022
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
7,64 MB
34027
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
6,83 MB
35198
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
268,38 KB
35199
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
108,25 KB
35230
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
14,66 KB
35231
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
117,45 KB
35280
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
511,89 KB
35281
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
520,27 KB
35282
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
74,38 KB
35283
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
489 KB
35462
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
40,29 KB
35463
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
104,18 KB
35468
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
277,83 KB
35469
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
508,4 KB
35470
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
512,26 KB
35471
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
73,69 KB
35472
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
502,93 KB
35473
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
511,89 KB
35474
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
520,27 KB
35475
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
493,74 KB
35476
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
511,95 KB
35477
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
489 KB
35478
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
490,38 KB
40048
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
8,24 KB
59552
ZÁVĚREČNÁ+ZPRÁVA+K+PROJEKTU+Příměstské+tábroy+2022.pdf
Anonymizovaná příloha
114,13 KB