Název projektu: Sportovní aktivity dětí a mládeže v Sokole Žižkov - oddíl basketbalu

Program podpory: 1. Podpora sportu dětí a mládeže
Žadatel: Tělocvičná jednota Sokol Žižkov I (68405685)

Schválená podpora celkem: 111 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 111 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 111 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 111 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 111 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
7. 12. 2022
Fd 226192
Příloha č.30378
Příloha č.30379
10 570,00 Kč
10 570,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
2
5. 8. 2022
Fd 226124
Příloha č.30380
Příloha č.30381
5 433,47 Kč
5 433,00 Kč
0,00 Kč
0,47 Kč
3
24. 8. 2022
Fd 226111
Příloha č.30382
Příloha č.30383
80 850,00 Kč
30 500,00 Kč
0,00 Kč
50 350,00 Kč
4
31. 5. 2022
Vydání oddílu basketbalu-náhrady rozhodčí
Příloha č.30384
Příloha č.30385
8 660,00 Kč
8 660,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
5
22. 6. 2022
Vydání oddílu basketbalu-startovné, jízdné
Příloha č.30387
Příloha č.30388
3 836,00 Kč
3 836,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
6
29. 9. 2022
Fd 226153-pronájem haly LVT
Příloha č.30389
Příloha č.30390
14 850,00 Kč
14 850,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
7
25. 10. 2022
Vydání oddílu basketbalu-náhrady rozhodčí
Příloha č.30391
Příloha č.30392
11 913,00 Kč
5 360,00 Kč
0,00 Kč
6 553,00 Kč
8
27. 7. 2022
Vydání basketbalu-dětské oboustranné dresy + dvouciferné číslo malé
Příloha č.30393
Příloha č.30394
10 780,00 Kč
10 780,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
9
9. 2. 2022
DPP- basketbal - mzdy za měsíc leden 2022
Příloha č.31986
Příloha č.31987
66 650,00 Kč
10 000,00 Kč
0,00 Kč
56 650,00 Kč
10
8. 7. 2022
DPP-basketbal
Příloha č.31996
Příloha č.31997
66 754,00 Kč
11 011,00 Kč
0,00 Kč
55 743,00 Kč
Celkem
280 296,47 Kč
111 000,00 Kč
0,00 Kč
169 296,47 Kč
Podíl
100.00 %
39.60 %
0.00 %
60.40 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
32009
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
423,84 KB
32010
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
216,23 KB
60094
Závěrečná+zpráva+za+rok+2022+o+realizaci+projektu-basketbal.pdf
Anonymizovaná příloha
423,84 KB
60095
Publicita+-+Propagace+projektu.pdf
Anonymizovaná příloha
216,23 KB