Název projektu: Sportovní aktivity dětí a mládeže v Sokole Žižkov - oddíl trampolín

Program podpory: 1. Podpora sportu dětí a mládeže
Žadatel: Tělocvičná jednota Sokol Žižkov I (68405685)

Schválená podpora celkem: 80 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 80 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 80 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 80 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 80 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
22. 4. 2022
Vydání oddílu trampolín - náhrady rozhodčí, cestovní náhrady
Příloha č.30420
Příloha č.30421
4 009,00 Kč
4 009,00 Kč
2
29. 9. 2022
Vydání oddílu trampolín - odvoz trampolíny na LVT
Příloha č.30422
Příloha č.30423
9 600,00 Kč
4 800,00 Kč
3
7. 9. 2022
Vydání oddílu trampolín - ubytování a stravování LVT
Příloha č.30424
Příloha č.30425
119 000,00 Kč
31 600,00 Kč
4
30. 9. 2022
Vydání oddílu trampolín - startovné "3. závod Českého poháru"-Rožnov pod radhoštěm
Příloha č.30426
Příloha č.30427
1 200,00 Kč
1 200,00 Kč
5
20. 6. 2022
Vydání oddílu trampolín - startovné "Ceský závod věkových skupin"
Příloha č.30428
Příloha č.30429
1 200,00 Kč
1 200,00 Kč
6
19. 9. 2022
Vydání oddílu trampolín - nákupy, cestovné, tisk,obrázky - LVT
Příloha č.30453
Příloha č.30454
7 630,00 Kč
7 630,00 Kč
7
27. 9. 2022
Vydání oddílu trampolín - ubytování - závody Rožnov pod Radhoštěm
Příloha č.30456
Příloha č.30457
4 480,00 Kč
4 480,00 Kč
8
6. 10. 2022
Vydání oddílu trampolín - startovné "Skokan Odolky 2022"
Příloha č.30458
Příloha č.30459
1 600,00 Kč
1 600,00 Kč
9
9. 3. 2022
DPP
Příloha č.30463
Příloha č.30464
71 085,00 Kč
16 313,00 Kč
10
15. 12. 2022
Vydání oddílu trampolín - startovné na závodu Českého poháru v Liberci
Příloha č.30465
Příloha č.30466
1 500,00 Kč
1 500,00 Kč
11
31. 8. 2022
Vydání oddílu trampolín - nákupy LVT
Příloha č.30468
Příloha č.30469
9 670,00 Kč
5 668,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
30420
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
170,48 KB
30421
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
43,34 KB
30422
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
60,04 KB
30423
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
89,72 KB
30424
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
71,28 KB
30425
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
78,67 KB
30426
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
75,17 KB
30427
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
54,16 KB
30428
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
58,58 KB
30429
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
82,29 KB
30453
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
210,43 KB
30454
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
45,77 KB
30456
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
66,49 KB
30457
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
82,84 KB
30458
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
54,26 KB
30459
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
181,53 KB
30463
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
89,71 KB
30464
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
274,44 KB
30465
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
57,31 KB
30466
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
74,81 KB
30468
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
242,92 KB
30469
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
44,73 KB
31979
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
294,95 KB
31980
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
416,9 KB
31981
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
232,06 KB
59591
Závěrečná+zpráva+za+rok+2022+-+oddíl+trampolín.pdf
Anonymizovaná příloha
416,9 KB