Název projektu: Denní stacionář pro osoby se získaným poškozením mozku

Program podpory: 1. Individuální podpora služeb lokálního významu – síť služeb
Žadatel: ERGO Aktiv, o.p.s. (26554364)

Schválená podpora celkem: 32 500,00 Kč
Vyplacená podpora: 32 500,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 32 500,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 32 500,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 32 500,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
9. 9. 2022
Mzdové náklady

částka je včetně odvodů a zákonného pojištění
Příloha č.35942
Příloha č.35943
Příloha č.35944
Příloha č.35945
8 449,16 Kč
8 449,16 Kč
2
10. 10. 2022
Mzdové náklady

částka je včetně odvodů a zákonného pojištění
Příloha č.35948
Příloha č.35943
Příloha č.35944
Příloha č.35945
5 195,69 Kč
5 195,69 Kč
3
10. 11. 2022
Mzdové náklady

částka je včetně odvodů a zákonného pojištění
Příloha č.35950
Příloha č.35943
Příloha č.35944
Příloha č.35945
9 459,74 Kč
9 459,74 Kč
4
9. 12. 2022
Mzdové náklady

částka je včetně odvodů a zákonného pojištění
Příloha č.35951
Příloha č.35943
Příloha č.35944
Příloha č.35945
9 395,41 Kč
9 395,41 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
35942
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
374,93 KB
35943
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
5,05 MB
35944
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
115,9 KB
35945
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
771,57 KB
35948
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
373,75 KB
35950
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
272,77 KB
35951
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
272,69 KB
35992
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
107,66 KB
36634
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva s dokladem o publicitě
391,05 KB
59802
ERGO_Aktiv_závěrečná_zpráva_Denní_stacionářP3_2022.pdf
Anonymizovaná příloha
381,75 KB