Název projektu: Mezigenerační workshopy

Program podpory: 2. Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území MČ Praha 3 nebo občanům MČ Praha 3
Žadatel: Sdílny generací, z. s. (03629228)

Schválená podpora celkem: 6 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 6 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 6 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 6 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 1 080,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 4 920,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
7. 12. 2022
Smlouva o dílo

Smlouva o dílo lektorce (seniorce) za 3 měsíce
Příloha č.30323
Příloha č.30324
1 080,00 Kč
1 080,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
29878
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
2,34 MB
30323
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
199,29 KB
30324
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
83,79 KB
34999
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
828,85 KB
59755
Závěrečná+zpráva+o+využití+dotace+Praha+3.pdf
Anonymizovaná příloha
826,85 KB
59954
Tan+White+Vintage+Sewing+Machine+Photo+Quote+Your+Story.png
Anonymizovaná příloha
2,34 MB