Název projektu: Celoroční kurzy sportovní všestrannosti se specializací florbal pro děti a mládež z Prahy 3

Program podpory: 1. Podpora sportu dětí a mládeže
Žadatel: SK Floorball Academy z. s. (01710699)

Schválená podpora celkem: 15 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 15 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 15 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 15 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 15 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
21. 2. 2022
Pronájem tělocvičny ZŠ Perunova 1-3/22
Příloha č.37252
Příloha č.37253
4 200,00 Kč
4 200,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
2
12. 4. 2022
Pronájem tělocvičny ZŠ Perunova 4-6/22
Příloha č.37254
Příloha č.37255
3 500,00 Kč
3 500,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
3
15. 4. 2022
Mzda trenéra 03/22
Příloha č.37257
Příloha č.37258
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
4
8. 7. 2022
Mzda trenéra 06/22
Příloha č.37257
Příloha č.37258
2 300,00 Kč
2 300,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Celkem
15 000,00 Kč
15 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Podíl
100.00 %
100.00 %
0.00 %
0.00 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
37251
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva s dokladem o publicitě
345,29 KB
60096
Závěrečná_zpráva_Floorball+Academy_Praha3_2022.pdf
Anonymizovaná příloha
345,29 KB