Název projektu: Odlehčovací služby Cesty domů

Program podpory: 1. Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Žadatel: Cesta domů, z. ú. (26528843)

Schválená podpora celkem: 20 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 20 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 20 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 20 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 20 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
9. 9. 2022
Hrubá mzda
Příloha č.29621
Příloha č.29656
20 129,00 Kč
12 078,00 Kč
0,00 Kč
8 051,00 Kč
2
9. 9. 2022
Zákonné sociální pojištění
Příloha č.29623
Příloha č.29624
4 992,00 Kč
2 995,35 Kč
0,00 Kč
1 996,65 Kč
3
9. 9. 2022
Zákonné zdravotní pojištění
Příloha č.29625
Příloha č.29626
Příloha č.29657
1 812,00 Kč
1 087,25 Kč
0,00 Kč
724,75 Kč
4
9. 2. 2022
Hrubá mzda
Příloha č.29644
Příloha č.29645
50 000,00 Kč
821,00 Kč
0,00 Kč
49 179,00 Kč
5
9. 2. 2022
Zákonné sociální pojištění
Příloha č.29646
Příloha č.29647
12 400,00 Kč
204,00 Kč
0,00 Kč
12 196,00 Kč
6
9. 2. 2022
Zákonné zdravotní pojištění
Příloha č.29648
Příloha č.29649
Příloha č.29650
4 500,00 Kč
73,40 Kč
0,00 Kč
4 426,60 Kč
7
9. 9. 2022
Hrubá mzda
Příloha č.29621
Příloha č.29651
38 741,00 Kč
2 049,00 Kč
0,00 Kč
36 692,00 Kč
8
9. 9. 2022
Zákonné sociální pojištění
Příloha č.29652
Příloha č.29653
9 607,00 Kč
508,00 Kč
0,00 Kč
9 099,00 Kč
9
9. 9. 2022
Zákonné zdravotní pojištění
Příloha č.29654
Příloha č.29655
Příloha č.29658
3 487,00 Kč
184,00 Kč
0,00 Kč
3 303,00 Kč
Celkem
145 668,00 Kč
20 000,00 Kč
0,00 Kč
125 668,00 Kč
Podíl
100.00 %
13.73 %
0.00 %
86.27 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
29622
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,09 KB
29627
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,22 KB
29629
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
22,61 KB
29630
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
47,94 KB
29631
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
81,27 KB
29632
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
48,72 KB
29659
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
283,04 KB
29661
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
208,58 KB
59469
Cesta+domů+ZZ+Praha+3+ODSL+2022.docx
Anonymizovaná příloha
210,51 KB
59470
Publicita+projektu+Praha+3+DH+POR+ODSL+2022.pdf
Anonymizovaná příloha
217,3 KB