Název projektu: Pomocná ruka

Program podpory: 1. Individuální podpora služeb lokálního významu – síť služeb
Žadatel: Sdružení pro integraci a migraci, o. p. s. (26612933)

Schválená podpora celkem: 28 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 28 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 28 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 28 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 28 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
11. 10. 2022
Mzda a odvody
Příloha č.29065
Příloha č.29066
48 508,00 Kč
12 127,00 Kč
2
14. 11. 2022
Mzda a odvody
Příloha č.29065
Příloha č.29067
50 972,45 Kč
12 743,11 Kč
3
12. 12. 2022
Mzda a odvody
Příloha č.29065
Příloha č.29070
55 023,91 Kč
3 129,89 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
29065
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
116,16 KB
29066
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
445,38 KB
29067
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
443,18 KB
29070
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
131,5 KB
50293
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
150,74 KB
50955
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
187,26 KB
60086
Závěrečná+zpráva+projektu+Pomocná+ruka+2022.pdf
Anonymizovaná příloha
215,93 KB