Název projektu: Osobní asistence

Program podpory: 1. Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Žadatel: Židovská obec v Praze (00445258)

Schválená podpora celkem: 20 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 20 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 20 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 20 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 20 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
7. 11. 2022
hrubá mzda pracovnice přímé obslužné péče - osobní asistentka, osobní č. 110310, říjen 2022
Příloha č.31585
Příloha č.31586
Příloha č.31605
36 818,00 Kč
20 000,00 Kč
0,00 Kč
16 818,00 Kč
Celkem
36 818,00 Kč
20 000,00 Kč
0,00 Kč
16 818,00 Kč
Podíl
100.00 %
54.32 %
0.00 %
45.68 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
31587
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
300,96 KB
31590
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
261,63 KB
31591
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
379,94 KB
31658
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
549,23 KB
59732
Osobní+asistence+-+Závěrečná+zpráva+2022.pdf
Anonymizovaná příloha
551,11 KB
59733
foto_nástěnka.jpg
Anonymizovaná příloha
300,96 KB