Název projektu: Pamětníci Prahy 3 vyprávějí v Paměti národa

Program podpory: 3. Lokální kulturní akce a projekty
Žadatel: POST BELLUM, z. ú. (26548526)

Schválená podpora celkem: 60 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 60 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 60 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 60 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 60 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
15. 12. 2022
pronájem prostor - kinovečer
Příloha č.31137
Příloha č.31138
1 920,00 Kč
1 920,00 Kč
2
30. 11. 2022
taxi- doprava paměntíků na natáčení
Příloha č.31140
Příloha č.31141
2 911,26 Kč
153,00 Kč
3
10. 4. 2022
natočení a editace pamětníka
Příloha č.54824
Příloha č.54825
11 749,00 Kč
7 394,00 Kč
4
3. 5. 2022
natočení rozhovoru
Příloha č.31146
Příloha č.31147
6 499,00 Kč
1 533,00 Kč
5
8. 6. 2022
kameramanské služby
Příloha č.31149
Příloha č.31150
2 500,00 Kč
1 250,00 Kč
6
12. 10. 2022
editace rozhovoru
Příloha č.31151
Příloha č.31152
3 835,00 Kč
3 835,00 Kč
7
18. 10. 2022
editace rozhovoru
Příloha č.31154
Příloha č.31155
24 000,00 Kč
4 000,00 Kč
8
11. 3. 2022
kameramanské služby
Příloha č.31158
Příloha č.31159
20 510,00 Kč
1 250,00 Kč
9
15. 3. 2022
kameramanské služby
Příloha č.31160
Příloha č.31161
18 150,00 Kč
1 512,00 Kč
10
8. 4. 2022
kameramanské služby
Příloha č.31164
Příloha č.31165
20 322,00 Kč
1 250,00 Kč
11
28. 4. 2022
kameramanské služby
Příloha č.31168
Příloha č.31169
13 000,00 Kč
1 250,00 Kč
12
4. 5. 2022
kameramanské služby
Příloha č.31171
Příloha č.31172
27 500,00 Kč
1 250,00 Kč
13
5. 5. 2022
kameramanské služby
Příloha č.31173
Příloha č.31174
21 175,00 Kč
1 250,00 Kč
14
11. 7. 2022
kameramanské služby
Příloha č.31180
Příloha č.31181
5 000,00 Kč
1 250,00 Kč
15
29. 9. 2022
kameramanské služby
Příloha č.31183
Příloha č.31184
11 750,00 Kč
1 500,00 Kč
16
1. 11. 2022
kameramanské služby
Příloha č.31188
Příloha č.31189
16 770,00 Kč
1 250,00 Kč
17
7. 11. 2022
kameramanské služby
Příloha č.31192
Příloha č.31193
20 062,00 Kč
1 250,00 Kč
18
7. 11. 2022
kameramanské služby
Příloha č.31197
Příloha č.31198
26 500,00 Kč
1 250,00 Kč
19
10. 11. 2022
kameramanské služby
Příloha č.31200
Příloha č.31201
16 637,50 Kč
1 250,00 Kč
20
7. 12. 2022
kameramanské služby
Příloha č.31208
Příloha č.31209
30 000,00 Kč
1 500,00 Kč
21
12. 10. 2022
radekce editovaných textů
Příloha č.31212
Příloha č.31213
27 000,00 Kč
2 000,00 Kč
22
20. 10. 2022
produkce natáčení, koordinace projetku
Příloha č.31216
Příloha č.31217
33 345,00 Kč
3 000,00 Kč
23
7. 11. 2022
produkce natáčení
Příloha č.54828
Příloha č.54829
15 000,00 Kč
3 000,00 Kč
24
15. 11. 2022
redakce - kontrola editovaných textů
Příloha č.31220
Příloha č.31221
27 000,00 Kč
3 000,00 Kč
25
29. 11. 2022
rešerše archivy
Příloha č.54830
Příloha č.54831
9 700,00 Kč
3 000,00 Kč
26
19. 12. 2022
příprava scénář, kinovečer
Příloha č.31226
Příloha č.31227
3 486,00 Kč
3 486,00 Kč
27
15. 12. 2022
účast v debatě
Příloha č.54832
Příloha č.54833
1 500,00 Kč
1 500,00 Kč
28
30. 4. 2022
kameramanské služby
Příloha č.31266
Příloha č.31267
10 000,00 Kč
1 250,00 Kč
29
30. 6. 2022
kameramanské služby
Příloha č.31269
Příloha č.31270
8 750,00 Kč
1 250,00 Kč
30
30. 6. 2022
vedení rozhovoru, natáčení
Příloha č.31271
Příloha č.31272
10 000,00 Kč
1 417,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
31137
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
562,79 KB
31138
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
59,22 KB
31140
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
475,58 KB
31141
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
58,9 KB
31146
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
354,82 KB
31147
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
59,12 KB
31149
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
476,5 KB
31150
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
58,61 KB
31151
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
345,2 KB
31152
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
59,05 KB
31154
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
214,18 KB
31155
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
59,24 KB
31158
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
534,29 KB
31159
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
58,44 KB
31160
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
597,84 KB
31161
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
58,28 KB
31164
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
544,82 KB
31165
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
58,43 KB
31168
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
533,36 KB
31169
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
58,65 KB
31171
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
430,14 KB
31172
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
58,36 KB
31173
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
1,52 MB
31174
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
58,3 KB
31180
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
468,9 KB
31181
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
58,88 KB
31183
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
468,44 KB
31184
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
58,82 KB
31188
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
636,78 KB
31189
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
59,06 KB
31192
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
526,76 KB
31193
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
58,74 KB
31194
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
569,27 KB
31195
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
59,56 KB
31197
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
569,27 KB
31198
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
59,56 KB
31200
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
479,61 KB
31201
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
58,71 KB
31204
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
496,47 KB
31205
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
59,05 KB
31208
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
940,04 KB
31209
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
58,87 KB
31212
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
225,15 KB
31213
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
58,69 KB
31216
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
195,61 KB
31217
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
59,08 KB
31220
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
232,24 KB
31221
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
58,35 KB
31226
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
567,06 KB
31227
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
58,45 KB
31233
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva s dokladem o publicitě
591,03 KB
31266
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
1,1 MB
31267
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
57,69 KB
31269
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
1,1 MB
31270
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
58,38 KB
31271
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
1,11 MB
31272
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
58,45 KB
31274
Skrytý název souboru
Ostatní přílohy
333,01 KB
54824
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
323,05 KB
54825
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
58,3 KB
54828
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
224,91 KB
54829
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
58,52 KB
54830
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
231,77 KB
54831
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
58,68 KB
54832
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
3,11 MB
54833
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
58,44 KB
60012
ZZ_PN+P3+22.docx
Anonymizovaná příloha
574,01 KB