Název projektu: Raná péče pro rodiny dětí se zrakovým nebo kombinovaným postižením s bydlištěm na území Prahy 3

Program podpory: 1. Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Žadatel: EDA cz, z.ú. (24743054)

Schválená podpora celkem: 11 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 11 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 11 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 11 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 11 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
9. 6. 2022
mzda
Příloha č.27333
Příloha č.27334
17 280,00 Kč
8 221,00 Kč
0,00 Kč
9 059,00 Kč
2
9. 6. 2022
zdrav.poj.
Příloha č.27335
Příloha č.27336
1 555,20 Kč
740,00 Kč
0,00 Kč
815,20 Kč
3
9. 6. 2022
soc.poj.
Příloha č.27338
Příloha č.27339
4 285,44 Kč
2 039,00 Kč
0,00 Kč
2 246,44 Kč
Celkem
23 120,64 Kč
11 000,00 Kč
0,00 Kč
12 120,64 Kč
Podíl
100.00 %
47.58 %
0.00 %
52.42 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
27340
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
245,49 KB
31535
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva s dokladem o publicitě
352,81 KB
59900
Praha+3_zpráva+o+způsobu+použití+dotace+2022 (2).pdf
Anonymizovaná příloha
352,81 KB