Název projektu: Podpora Centra duševního zdraví pro Prahu 3 a 7

Program podpory: 1. Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Žadatel: Fokus Praha, z.ú. (45701822)

Schválená podpora celkem: 109 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 109 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 109 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 109 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 109 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
1
14. 6. 2022
mzda sociálního pracovníka 05/2022
Příloha č.32372
Příloha č.32373
32 770,82 Kč
32 770,82 Kč
2
14. 7. 2022
mzda sociálního pracovníka 06/2022
Příloha č.32374
Příloha č.32375
37 883,38 Kč
37 883,38 Kč
3
12. 8. 2022
mzda sociálního pracovníka 07/2022
Příloha č.32376
Příloha č.32377
18 345,80 Kč
18 345,80 Kč
4
12. 12. 2022
kurz zdravého životního stylu
Příloha č.32378
Příloha č.32379
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
5
19. 12. 2022
kurz zdravého životního stylu
Příloha č.32380
Příloha č.32381
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
32372
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
260,53 KB
32373
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
733,54 KB
32374
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
260,53 KB
32375
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
733,54 KB
32376
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
260,53 KB
32377
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
733,54 KB
32378
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
156,47 KB
32379
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
195,4 KB
32380
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
159,37 KB
32381
Skrytý název souboru
Doklad o uhrazení
195,4 KB
39812
Skrytý název souboru
Účetní nebo daňový doklad
405,97 KB
39819
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
14,05 KB
42998
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
1,09 MB
59809
zpráva+pro+vyuctování+2022_MC_PHA_3.docx
Anonymizovaná příloha
14,05 KB
59810
leták+KOT+pro+Prahu+3+7_a4.pdf
Anonymizovaná příloha
1,09 MB