Název projektu: Dětský soubor romského folkloru Marcinovci - činnost 2022

Program podpory: 2. Spolková činnost
Žadatel: Buči z.s. (22896163)

Schválená podpora celkem: 15 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 15 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 15 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 15 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 15 000,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 0,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace Hrazeno z vlastních zdrojů Částka, která není k dotaci vůbec uplatňována
1
13. 1. 2022
Nájem prostor
Příloha č.26122
Příloha č.26123
8 191,00 Kč
4 095,00 Kč
0,00 Kč
4 096,00 Kč
2
15. 2. 2022
Nájem prostor
Příloha č.26122
Příloha č.26124
8 191,00 Kč
4 095,00 Kč
0,00 Kč
4 096,00 Kč
15. 3. 2022
Nájem prostor
Příloha č.55890
Příloha č.55891
8 191,00 Kč
4 095,00 Kč
0,00 Kč
4 096,00 Kč
16. 4. 2022
Nájem prostor
Příloha č.26122
Příloha č.55892
8 191,00 Kč
2 715,00 Kč
0,00 Kč
5 476,00 Kč
Celkem
32 764,00 Kč
15 000,00 Kč
0,00 Kč
17 764,00 Kč
Podíl
100.00 %
45.78 %
0.00 %
54.22 %

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
26116
Skrytý název souboru
Závěrečná zpráva bez dokladu o publicitě
37,5 KB
26117
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
1,36 MB
55711
Skrytý název souboru
Doklad o publicitě
1,38 MB
59984
Zprava_Marcinovci_2022.doc
Anonymizovaná příloha
34,5 KB
59985
Plakat2022_1.pdf
Anonymizovaná příloha
1,38 MB