Dotační výzvy

Dotační výzva 2022

Žádosti lze podávat od 01.09 do 21.09. 2021
Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
  • Dotační program pro oblast životního prostředí
   • 1. Zakládání nových zelených ploch a jejich obnova, podpora komunitních zahrad, údržba vzrostlé zeleně
   • 2. Podpora zadržování vody v městské krajině a využití dešťové vody
   • 3. Projekty na podporu biodiversity
   • 4. Ekologická výchova, vzdělávání dospělých, tvorba vzdělávacích materiálů
  • Dotační program pro oblast tělovýchovy a sportu
   • 1. Podpora sportu dětí a mládeže
   • 2. Podpora sportu pro širokou veřejnost (nevýkonnostní sport)
   • 3. Podpora handicapovaných sportovců a seniorů
  • Dotační program pro oblast výchovy a vzdělávání dětí a mládeže
   • 1. Pravidelná činnost
   • 2. Prázdninová činnost
   • 3. Jednorázové akce
  • Dotační program pro oblast kultury
   • 1. Alternativní a profesionální kulturní projekty
   • 2. Spolková činnost
   • 3. Lokální kulturní akce a projekty
  • Dotační program pro oblast památkové péče
   • 1. Program pro oblast památkové péče
  • Dotační program pro oblast sociální a zdravotní
   • 1. Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
   • 2. Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území MČ Praha 3 nebo občanům MČ Praha 3
   • 3. Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů
   • 4. Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče
  • Individuální podpora služeb lokálního významu – síť služeb
   • 1. Individuální podpora služeb lokálního významu – síť služeb

Dotační výzva 2021

Žádosti lze podávat od 01.09 do 21.09. 2020

Od 1.9.2020 do 21.9.2020 můžete podávat své žádosti o finanční podporu.

O vašich žádostech bude rozhodnuto nejpozději do 31.12.2020 a vyplácení přidělených financí bude probíhat od února 2021.

Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
  • Dotační program pro oblast životního prostředí
   • Zakládání nových zelených ploch a jejich obnova, podpora komunitních zahrad, údržba vzrostlé zeleně
   • Podpora zadržování vody v městské krajině a využití dešťové vody
   • Projekty na podporu biodiversity
   • Ekologická výchova, vzdělávání dospělých, tvorba vzdělávacích materiálů
  • Dotační program pro oblast tělovýchovy a sportu
   • Podpora sportu dětí a mládeže
   • Podpora sportu pro širokou veřejnost (nevýkonnostní sport)
   • Podpora handicapovaných sportovců a seniorů
  • Dotační program pro oblast kultury
   • Alternativní a profesionální kulturní projekty
   • Spolková činnost
   • Lokální kulturní akce a projekty
  • Dotační program pro oblast výchovy a vzdělávání dětí a mládeže
   • Pravidelná činnost
   • Prázdninová činnost
   • Jednorázové akce
  • Dotační program pro oblast sociální a zdravotní
   • Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
   • Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území MČ Praha 3 nebo občanům MČ Praha 3
   • Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů
   • Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče
  • Dotační program pro oblast památkové péče
   • Památková péče
  • Individuální podpora služeb lokálního významu – síť služeb
   • Individuální podpora služeb lokálního významu – síť služeb