Dotační výzvy

Dotační výzva 2022

Žádosti lze podávat od 01.09 do 21.09. 2021
Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
  • Dotační program pro oblast kultury
   • 1. Alternativní a profesionální kulturní projekty
   • 2. Spolková činnost
   • 3. Lokální kulturní akce a projekty
  • Dotační program pro oblast památkové péče
   • 1. Program pro oblast památkové péče
  • Dotační program pro oblast sociální a zdravotní
   • 1. Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
   • 2. Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území MČ Praha 3 nebo občanům MČ Praha 3
   • 3. Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů
   • 4. Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče
  • Dotační program pro oblast tělovýchovy a sportu
   • 1. Podpora sportu dětí a mládeže
   • 2. Podpora sportu pro širokou veřejnost (nevýkonnostní sport)
   • 3. Podpora handicapovaných sportovců a seniorů
  • Dotační program pro oblast výchovy a vzdělávání dětí a mládeže
   • 1. Pravidelná činnost
   • 2. Prázdninová činnost
   • 3. Jednorázové akce
  • Dotační program pro oblast životního prostředí
   • 1. Zakládání nových zelených ploch a jejich obnova, podpora komunitních zahrad, údržba vzrostlé zeleně
   • 2. Podpora zadržování vody v městské krajině a využití dešťové vody
   • 3. Projekty na podporu biodiversity
   • 4. Ekologická výchova, vzdělávání dospělých, tvorba vzdělávacích materiálů
  • Individuální podpora služeb lokálního významu – síť služeb
   • 1. Individuální podpora služeb lokálního významu – síť služeb