Dotační výzvy

Dotační výzva 2021

Od 1.9.2020 do 21.9.2020 můžete podávat své žádosti o finanční podporu.

O vašich žádostech bude rozhodnuto nejpozději do 31.12.2020 a vyplácení přidělených financí bude probíhat od února 2021.

Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
  • Dotační program pro oblast životního prostředí
  • Dotační program pro oblast tělovýchovy a sportu
  • Dotační program pro oblast kultury
  • Dotační program pro oblast výchovy a vzdělávání dětí a mládeže
  • Dotační program pro oblast sociální a zdravotní
  • Dotační program pro oblast památkové péče