Dotační výzvy

Dotační výzva 2021

Od 1.9.2020 do 21.9.2020 můžete podávat své žádosti o finanční podporu.

O vašich žádostech bude rozhodnuto nejpozději do 31.12.2020 a vyplácení přidělených financí bude probíhat od února 2021.

Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
  • Dotační program pro oblast životního prostředí
   • Dotační program pro oblast tělovýchovy a sportu
    • Podpora sportu dětí a mládeže
    • Podpora sportu pro širokou veřejnost (nevýkonnostní sport)
    • Podpora handicapovaných sportovců a seniorů
   • Dotační program pro oblast výchovy a vzdělávání dětí a mládeže
    • Pravidelná činnost
    • Prázdninová činnost
    • Jednorázové akce
   • Dotační program pro oblast sociální a zdravotní
    • Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
    • Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území MČ Praha 3 nebo občanům MČ Praha 3
    • Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů
    • Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče
   • Dotační program pro oblast památkové péče
    • Památková péče
   • Dotační program Individuální podpora služeb lokálního významu – síť služeb