Dotační výzvy

Dotační výzva 2024

Žádosti je možné podávat od 01.09 do 21.09. 2023
Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
  • Dotační program pro oblast životního prostředí
   • 1. Zelený podprogram – zakládání a obnova zeleně
   • 2. Modrý podprogram – voda a biodiverzita
   • 3. Žlutý podprogram – vzdělávání a výchova
  • Dotační program pro oblast tělovýchovy a sportu
   • 1. Podpora sportu dětí a mládeže
   • 2. Podpora sportu pro širokou veřejnost (nevýkonnostní sport)
   • 3. Podpora handicapovaných sportovců a seniorů
  • Dotační program pro oblast výchovy a dětí a mládeže
   • 1. Pravidelná činnost
   • 2. Prázdninová činnost
   • 3. Jednorázové akce
   • 4. Aktivizace rodičovské veřejnosti a podpora vzniku a rozvoje komunit okolo školských zařízení
  • Dotační program pro oblast kultury
   • 1. Alternativní a profesionální kulturní projekty
   • 2. Spolková činnost
   • 3. Lokální kulturní akce a projekty
  • Dotační program pro oblast památkové péče
   • 1. Památková péče
  • Dotační program pro oblast sociální a zdravotní
   • 1. Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
   • 2. Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území MČ Praha 3 nebo občanům MČ Praha 3
   • 3. Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů
   • 4. Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče
  • Dotační program Individuální podpora služeb lokálního významu - síť služeb
   • 1. Individuální podpora služeb lokálního významu – síť služeb