ࡱ> EGDU@$bjbjnn4*aaw TT+++++++++,+4#,#,#,#,#,,,,444444418:>4-+,,,,,4++#,#,G4Z/Z/Z/,+#,+#,4Z/,4Z/Z/:3,3#,F-"34]4043 %;.%;3%;+3(Z/,,,44 /:,,,4,,,,%;,,,,,,,,,TY *:ZVRE N ZPRVA KPROJEKTU SPORTUJEME V NOV TROJCE 2021 Oblast dota nho programu: Dota n program pro oblast tlovchovy a sportu el: podpora sportu pro airokou veYejnost (nevkonnostn sport) Projekt byl zamYen na pYmou prci s klienty. Jeho obsahem byla realizace pravidelnch i jednorzovch sportovnch programo Nov Trojky pro airokou veYejnost. Vzhledem k epidemiologick situaci jsme se pYi realizaci projektu potkali s vnjami omezenmi, kter jeho obsah ovlivnila. V oblasti sportu pro dosplou veYejnost jsme se ale pYizposobili situaci a zavedli online formu cvi en, kter mnohm cvi encom vyhovovala. Nkter online kurzy pak pokra ovaly i v dob optovnho otevYen. ast byla bohu~el negativn ovlivnna zpYsnnmi podmnkami (nutnost prokzat se o kovnm i dokladem o prodln Covid-19, co~ nkter astnky vedlo k odhlaen se z kurzo. PYesto byla ast v pravidelnch sportovnch aktivitch stle pomrn vysok. Venkovn aktivity jsme opt pYizposobovali mncm se podmnkm, stle ale pokra ovaly. Zachovat mo~nost pravideln sportovat jsme prv v tto dob pova~ovali za velmi dole~itou. Novinkou bylo zaveden permanentek. V roce 2021 jsme zrealizovali tyto sportovn aktivity: Pravideln, probhajc ka~d tden po dobu akolnho roku s nktermi obmnami zamYen kurzo v jednotlivch pololetch (15 aktivit tdn) rtv  pr"$FHv|FHhjNP H ־hAOJQJ^Jh]h]5OJQJ\^JUh.5OJQJ\^Jh.0J=OJQJ^Jh.0J=OJQJ^Jh.0J=5OJQJ\^Jh.OJQJ^Jh.h.5>*OJQJ^J:tv r$HjP " (^ .  $ddxa$~$a$~7$~$a$~$$a$Relaxa n tanec, Bodystyling klasik, Bodystyling mix, Cvi en s fyzioterapeutkou, Pilates, Pilates pro pokro il, Powerjga, Bootcamp intervalov trnink, Bootcamp komplexn funk n trnink, Light run pro ~eny, Hatha jga, Jogalates, Dopoledn pilates, Rann jgov prota~en, Jga online. Celkem bylo pYihlaeno 177 astnko kurzo ve dvou pololetch. Pravideln, probhajc ka~d tden po dobu akolnch przdnin (6 aktivit tdn): Sportovn lto mo~nost cvi en od pondl do tvrtka i o przdninch a dovolench: letn Pilates, letn Bootcamp komplexn trnink, letn Bootcamp rann rozcvi ka, letn Bodystyling, letn Light run pro ~eny, letn Rann jga (online). Celkem se pravidelnch letnch aktivit z astnilo 44 sportovco. Pravideln program Sportovn podve er kvoli koronavirov krizi probhal online, zjem o nj ale byl trval. Probhlo celkem 17 tchto aktivit s ast 25 sportovco. Jednorzov sportovn aktivity probhly sice s omezenmi, pYesto se podaYilo je zrealizovat. Naai sportovci se z astnili maratonu a polmaratonu (12 osob), zvodu Bchovice Praha (4 osoby), sportovn charitativn akce Teribear (25 osob, na tm pYispl stkou 30 000 K ). Uskute nily se 3 sportovn vkendy s ast 13 osob a 5 jednodennch sportovnch dn pro tm 10 osob. Jednorzovch sportovnch akc se tak z astnilo 64 osob. Celkov hodnotme projekt i pYes pYek~ky souvisejc skriz Covid-19 jako span a pYnosn a budeme vnm pokra ovat i vpYatm roce. VPraze, dne 15. ledna 2022 Zpracovala: Mgr. Jolana Kurzweilov, Nov Trojka H L J!L!!!" "z""""##$$>$@$h]h.OJQJ^Jh\iOJQJ^Jh.h.OJQJ^Jh.5OJQJ\^JL!""###@$ .20p1X. A!"#$% s666666666vvvvvvvvv66666686666666666666666666666666666666666666666666666666hH66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666p62&6FVfv2(&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@_HmHnHsHtH``` Normln*$0CJKHOJPJQJ^J_H9aJmHnHsHtHJA J Standardn psmo odstavce^i^ 0Normln tabulka :V 44 la 0k 0 0 Bez seznamu 6/6 WW8Num1z0 OJQJ^J*/* WW8Num1z1*/* WW8Num1z2*/!* WW8Num1z3*/1* WW8Num1z4*/A* WW8Num1z5*/Q* WW8Num1z6*/a* WW8Num1z7*/q* WW8Num1z8:/: WW8Num2z0B*OJQJ^J*/* WW8Num2z1*/* WW8Num2z2*/* WW8Num2z3*/* WW8Num2z4*/* WW8Num2z5*/* WW8Num2z6*/* WW8Num2z7*/* WW8Num2z86/6 WW8Num3z0 OJQJ^J*/!* WW8Num3z1*/1* WW8Num3z2*/A* WW8Num3z3*/Q* WW8Num3z4*/a* WW8Num3z5*/q* WW8Num3z6*/* WW8Num3z7*/* WW8Num3z86/6 WW8Num4z0 OJQJ^J*/* WW8Num4z1*/* WW8Num4z2*/* WW8Num4z3*/* WW8Num4z4*/* WW8Num4z5*/* WW8Num4z6*/* WW8Num4z7*/!* WW8Num4z8*/1* WW8Num5z0*/A* WW8Num5z1*/Q* WW8Num5z2*/a* WW8Num5z3*/q* WW8Num5z4*/* WW8Num5z5*/* WW8Num5z6*/* WW8Num5z7*/* WW8Num5z8L/L Standardn psmo odstavce2LoL Standardn psmo odstavce1</< WW8Num11z0B*OJQJ^J,/, WW8Num11z1,/, WW8Num11z2,/, WW8Num11z3,/!, WW8Num11z4,/1, WW8Num11z5,/A, WW8Num11z6,/Q, WW8Num11z7,/a, WW8Num11z86/q6 WW8Num6z0 OJQJ^J*/* WW8Num6z1*/* WW8Num6z2*/* WW8Num6z3*/* WW8Num6z4*/* WW8Num6z5*/* WW8Num6z6*/* WW8Num6z7*/* WW8Num6z86/6 WW8Num7z0 OJQJ^J*/* WW8Num7z1*/!* WW8Num7z2*/1* WW8Num7z3*/A* WW8Num7z4*/Q* WW8Num7z5*/a* WW8Num7z6*/q* WW8Num7z7*/* WW8Num7z86/6 WW8Num8z0 OJQJ^J*/* WW8Num8z1*/* WW8Num8z2*/* WW8Num8z3*/* WW8Num8z4*/* WW8Num8z5*/* WW8Num8z6*/* WW8Num8z7*/* WW8Num8z8:/!: WW8Num9z0B*OJQJ^J*/1* WW8Num9z1*/A* WW8Num9z2*/Q* WW8Num9z3*/a* WW8Num9z4*/q* WW8Num9z5*/* WW8Num9z6*/* WW8Num9z7*/* WW8Num9z8</< WW8Num10z0B*OJQJ^J,/, WW8Num10z1,/, WW8Num10z2,/, WW8Num10z3,/, WW8Num10z4,/, WW8Num10z5,/, WW8Num10z6,/!, WW8Num10z7,/1, WW8Num10z8b/Ab Text bubliny Char(CJKHOJ PJQJ ^J_H9aJnHtHD/QD Odkaz na komentY1CJaJb/ab Text komentYe Char$KHOJPJQJ^J_H9aJnHtHn/qn PYedmt komentYe Char*5KHOJPJQJ\^J_H9aJnHtHLL Nadpis xx$OJ QJ CJPJ ^JaJDBD Zkladn textyd,/, Seznamz^JH"H Titulek {xx $CJ6^JaJ]44 RejstYk| $^JJJ Titulek1 }xx $CJ6^JaJ]bob Normln1~*$0CJKHOJPJQJ^J_H9aJmHnHsHtHlOl Zkladn text 21!dd$a$ *$OJQJCJ^JHH Text bublinyOJ QJ CJ^J aJBB Text komentYe1CJaJDjD PYedmt komentYe5\PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V[B̶E>a/ K"$k2-t ~#ZJbH:1>ȹ>v{f# kYxN3J/-nl5 m_~ |@ xyJxJ |zu@!%תr9d~9_ SLX,ΪeI@L #3uWL^s^YaūPgO_|_?>xo'@Is ;7Y ɛY CDtv<(Fr Ȃ`3Ax&sA,w3F;,FaWΥy8ɓБmF{h- BlмAQ,X87veuw1OF l"; b ɐմ2!ea#6b0j[uH7bj* \QD!HHLO1eNo9\O`ZwAfiߧD&|!td!f6ġB"6>3S}`#ݯW[:U_%W13w@0t="kE~MNAD_|IJ#vF>P M;k~n]ɻ]4o`U6{~/^O߾X[n[-Gg'ҁXPCgaPڪgX?Bw3Lb R6N'D`_v)\O3cj[!<~{Q[MfP7eXjv6j_CX@xPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!stheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] w *H @$ @$ 8@0( B S hs|*/6?KRhowlx ^ i y @y ,5UVhiwx c c ( v y O P i v y ^`OJQJ^J88^8`.^`.^`.pp^p`. ^ `.@ @ ^@ `. ^ `.^`.^`^`^`^`^`^`^`^`^`WW8Num4\i]A.w y @(Ww hh hUnknown G.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial7..{$ Calibri[DejaVuSerifCondensed-BoldQDejaVuSerifCondensediLiberation SerifTimes New Roman7= (NSimSunM MangalCourier New9. . Segoe UIS&Liberation SansArialG. P<*Microsoft YaHeiA$BCambria Math"A hiEW¡'iE ! 20r r K P.! xxڼ editaedita Oh+'0h  $ 0 <HPX`editaNormaledita6Microsoft Office Word@q@v#0@v#0@ + ՜.+,0 hp| r  Nzev !"#$%&'()*+,-./012356789:;=>?@ABCFRoot Entry FGH1Table9;WordDocument4*SummaryInformation(4DocumentSummaryInformation8<CompObj{ F)Dokument aplikace Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q