ࡱ> ?A>U<-bjbjnn46aa[ ,7$O"R->>>F>>>>P >07>W"W">W">L>7W" Y M:ZVRE N ZPRVA KPROJEKTU ZJMOV KURZY NOV TROJKY PRO DTI 2021 Oblast dota nho programu: Program pro oblast vchovy a vzdlvn dt a mlde~e el: Pravideln innost Realizace zjmovch kurzo Nov Trojky pro dti i pYes velmi zt~en podmnky probhala bhem celho akolnho roku. Vobdob ervenec srpen probhaly organiza n a metodick prce, personln a materiln pYprava programo. Projekt byl vprvn polovin roku 2021 vrazn ovlivnn epidemi Covid-19 a dosledky vldnch naYzen. Nkolik msco jsme museli mt zavYeno a nkter kurzy tak nemohly probhat. PYesto se nm podaYilo zna nou st dt vkurzech udr~et. Kde to bylo mo~n, realizovali jsme online vuku a dti si pYpadn zmeakan lekce mohly nahradit v ktermkoliv jinm kurzu. To ili jsme rovn~ videa a dvali k dispozici nvody a nmty ke kurzom na web, facebook i youtube kanl. Online probhaly prakticky vaechny kurzy s vjimkou keramickch. Zjem o kurzy ve druhm pololet, tj. od zY 2021, byl ale velmi vysok, kurzy byly tmY zcela naplnny a nvatvnost, navzdory tomu, ~e dti se asto ocitaly vkarantnch, byla vynikajc. Dky prostupnosti a systmu nhrad dti mohly msto zameakanch lekc vyu~t msta vjinch kurzech. Jako jedna z kl ovch aktivit Nov Trojky ml tento projekt i v roce 2021 vznamn dopad na clovou skupinu. PYi zpisu do kurzo vzY 2021 jsme zaznamenali nrost zjemco. Programy jsme otevrali dtem bez rozdlu, bez vstupnch testo i dalach omezen. Zjmovch kurzo se astnily dti zPrahy 3, v etn dt somezenmi pYle~itostmi, sociln, kulturn i ekonomicky znevhodnnch, doporu ench OSPOD Praha 3, kter programy navatvovaly zdarma. Pro tyto dti byla vprogramech garantovna voln msta. Jedno msto mme obsazeno i chlapcem skombinovanm posti~enm, vtomto pYpad spolupracujeme sIC Zahrada. PYesto~e dti ze sociln slabch rodin byly sou asnou kriz posti~eny nejvce a vdob uzavrek se online kurzo ne astnily, 8: , . : ` b " $ < t * J &: ˿񵱧h*CJ^JaJh6CJ^JaJh CJ^JaJhCJ^JaJhthtCJ^JaJh*0JCJ^JaJh0JCJ^JaJh0J5CJ\^JaJh)5>*CJaJhh5>*CJaJ0:. b $ ~!"$V&''((R)j*$xa$ $ a$ $a$ $a$gdt$a$7$$a$$$a$68|~z>FHZ ®ڬ֢֏}kYk}"h60JOJPJQJaJnH tH "h`#0JOJPJQJaJnH tH "h0JOJPJQJaJnH tH %h0J>*OJPJQJaJnH tH hCJ^JaJU&h 0JOJPJQJ^JaJnH tH &h0JOJPJQJ^JaJnH tH hh 0JCJ^JaJh0JCJ^JaJh0J5CJ^JaJod zY opt kurzy navatvuj ve vta mYe, z eho~ mme velkou radost. OtevYeli jsme tyto zjmov kurzy pro dti: VTVARN KURZY: Atelir umleckch technik (1. pololet), Kreativ atelir u~itho umn pro dvky, Atelir vtvarnch technik pro nejmena, Keramika pro nejmena, Keramika pro dti od 5 let, Keramika pro dti od 7 let, Keramika pro dti od 8 let, Keramika pro dti od 9 let, Keramika pro mateYsk akoly (2 skupiny 1. pololet), Keramika od 6 let (2. pololet) HUDEBN KURZY individuln kurzy: Fltna, Kytara, Ukulele, Klavr, skupinov kurzy: Muzicrovn od 3 let, Muzicrovn od 5 let POHYBOV KURZY: Sportovn akoli ka, Tane ky (2 skupiny), Sportovn trnink pro kluky a holky, Vrazov tanec (4 skupiny), Jga pro dti od 5 let, Jga pro dti od 8 let, Jga pro pokro il dti, Outdoorov sportovn pYpravka od 5 a od 8 let, Latinskoamerick tance KOMBINOVAN KURZY: Mal kutil, Mal kutil pro nejmena (2. pololet), Mal afkuchaY (1. pololet), Mal architekt, Mal technik (1. pololet), `koli ka ptek, `koli ka ter (2. pololet) DOPLGKOV PROGRAMY: Tradi n zvre n ani adventn koncert jsme bohu~el nemohli zrealizovat, probhlo ale vystoupen pohybovch kurzo a prob~n vstava keramickch a vtvarnch prac. PYi hodnocen a jako podklad pro evaluaci programo jsme vyu~vali statistick ukazatele a pYedevam zptnou vazbu od dt a od rodi o. KVANTITATIVN DAJE O AKTIVITCH A PO TU DT VROCE 2021: V1. pololet roku probhalo 31 kurzo volno asovch aktivit pro dti spravidelnou ast 179 dt. Ka~d tden probhlo 66 hodin programo. Ve 2. pololet roku probhalo 35 kurzo volno asovch aktivit pro dti spravidelnou ast 304 dt. Ka~d tden probhlo 71,5 hodiny programo. Projekt tak hodnotme i pYes velk pYek~ky zejmna vprvn polovin roku jako velmi span a budeme vnm pokra ovat i vdalach letech. VPraze, dne 15. ledna 2022 Zpracovala: Mgr. Jolana Kurzweilov, Nov Trojka !!!j!l!!!!!!!8"<""""$$$$%H%%%%%%%%%%%% &@&T&V&z&~&&&'''ʸʴܸܴ܏ʏ}}}܏܏ܴ"h_0JOJPJQJaJnH tH "hC0JOJPJQJaJnH tH %h0J>*OJPJQJaJnH tH h"h60JOJPJQJaJnH tH "h`#0JOJPJQJaJnH tH "h0JOJPJQJaJnH tH "h*0JOJPJQJaJnH tH .''((((()L)N)P)R)))))* **D*H*h*j**** +&+0+^+f+r+νԑwlalwԑSlwlwhth@c0J5CJaJh@c0J5CJaJh0J5CJaJh@c0J5CJ\aJh0J5CJ\aJh0JCJaJ!hC5OJPJQJaJnH tH !h*5OJPJQJaJnH tH !h5OJPJQJaJnH tH haJhh*0JCJ^JaJh0JCJ^JaJhOJPJQJaJnH tH r+t++++,,,,,,,,,:-<-賫h_CJaJhCJaJh5CJ\^JaJ&h@c0JOJPJQJ^JaJnH tH &h0JOJPJQJ^JaJnH tH hh0JCJaJhC0JCJaJj*+,,,<-$a$ $xa$20p1X. A!"#$% s666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666p62&6FVfv2(&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@_HmHnHsHtH` NormlnN$d%d&d'd9DNOPQ$CJOJPJQJ_HaJmHsHtH JA J Standardn psmo odstavce^i^ 0Normln tabulka :V 44 la 0k 0 0 Bez seznamu LoL Standardn psmo odstavce1N/N Text bubliny CharCJOJQJ^JaJo Normln1Q$d%d&d'd*$9DNOPQ$CJOJPJQJ_HaJmHsHtH T"T Odstavec se seznamem*$^]`rO2r Zkladn text 21$a$ *$9DOJQJCJPJtHaJTBT Text bubliny *$OJQJCJ^JaJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V[B̶E>a/ K"$k2-t ~#ZJbH:1>ȹ>v{f# kYxN3J/-nl5 m_~ |@ xyJxJ |zu@!%תr9d~9_ SLX,ΪeI@L #3uWL^s^YaūPgO_|_?>xo'@Is ;7Y ɛY CDtv<(Fr Ȃ`3Ax&sA,w3F;,FaWΥy8ɓБmF{h- BlмAQ,X87veuw1OF l"; b ɐմ2!ea#6b0j[uH7bj* \QD!HHLO1eNo9\O`ZwAfiߧD&|!td!f6ġB"6>3S}`#ݯW[:U_%W13w@0t="kE~MNAD_|IJ#vF>P M;k~n]ɻ]4o`U6{~/^O߾X[n[-Gg'ҁXPCgaPڪgX?Bw3Lb R6N'D`_v)\O3cj[!<~{Q[MfP7eXjv6j_CX@xPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!stheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] [6 'r+<- j*<- 8@0( B S ?OW[bls BM]]vwMNYZ`am m { { * * # D c d MPlpvw()Z]vwMNYZ`am m { { * * # D c d MPlpvw()Z] C`#)6@ct6_*tN []@ZZZZ([UnknownG.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial[DejaVuSerifCondensed-BoldQDejaVuSerifCondensed7..{$ Calibri9. . Segoe UIA$BCambria Math"A hzK'iEi9" 9" ! r0TTK P *!xx Edita Janeckovaedita Oh+'0p  , 8 DPX`hEdita JaneckovaNormaledita6Microsoft Office Word@@v#0@b @BѼ 9" ՜.+,0 hp| T Nzev !"#$%&'()*+,-/012345789:;<=@Root Entry F B1TableW"WordDocument46SummaryInformation(.DocumentSummaryInformation86CompObj{ F)Dokument aplikace Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q